Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Ελληνικό κέντρο χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης

Το Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Hellenic Financial Mediation Center) παρέχει υψηλού επιπέδου υποστηρικτικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης για διαφορές χρηματοοικονομικού αντικειμένου, όπως τραπεζικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές και άλλες. Το Κέντρο, που ανήκει στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διάδοση και αξιοποίηση της διαμεσολάβησης ειδικά στο χρηματοοικονομικό χώρο, ώστε τα μέρη να επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές τους και να καταλήγουν σε βιώσιμες συμφωνίες, με μικρότερο κόστος και λιγότερο χρόνο σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες.