Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Νέα – Ανακοινώσεις

  • Την 25.10.2021 ο ΕΧΜ διοργάνωσε διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα «η ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες», με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και στελεχών της Ειδικής Γραμματείας.
  • Μάιος 2021: Διαλέξεις της Χρηματοοικονομικής Μεσολαβήτριας κας Παρασκευής Αγαλίδου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο» και «Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών», με αντικείμενο τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως τρόπο επίλυσης διαφορών από τραπεζικές συμβάσεις, καθώς και ζητήματα διαμεσολάβησης σε χρηματοπιστωτικές διαφορές, τα οποία προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Στο πλαίσιο εργασιών του Greece DDC NPL Investing & Management Forum, τον Μάιο του 2021, το ΕΛΚΕΧΔ διοργάνωσε συζήτηση με θέμα «η διαμεσολάβηση ως εργαλείο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο ρόλος της στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα».