Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Συμμετοχή του ΕΛΚΕΧΔ στις εργασίες του Greece NPL Investing & Management Forum, Αθήνα 22.10.2020

Στις εργασίες του Greece NPL Investing & Management Forum συμμετείχε το Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΛΚΕΧΔ) με συζήτηση που διοργάνωσε με θέμα τη διαμεσολάβηση ως εργαλείο διαχείρισης των μη εξυπηρετούντων δανείων, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΧΔ κ. Λουκάς Σπανός, τόνισε ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» για τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες θα έχουν όφελος εάν την ενσωματώσουν στις πολιτικές τους, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης με τον οφειλέτη, καθώς δίνει τη δυνατότητα και στα δυο μέρη, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου και ουδέτερου διαμεσολαβητη με εμπειρία και εξειδίκευση στα τραπεζικά θέματα, να καταλήξουν από κοινού σε μια βιώσιμη λύση ρύθμισης, που θα είναι προϊόν της δίκης τους βούλησης. Ανέφερε δε, ότι «το Κέντρο έχει ήδη αναπτύξει πιλοτικές συνεργασίες με εταιρείες διαχειρίσεις, που εκκινούν πλέον οι ίδιες τη διαμεσολάβηση, ζητώντας από τους οφειλέτες να προσέλθουν για να ρυθμίσουν της οφειλές τους.»

Στη συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΛΚΕΧΔ και την οποία συντόνισε η κα Χαρούλα Απαλαγάκη Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, συμμετείχαν ακόμη οι: Παρασκευή Αγαλίδου, Χρηματοοικονομική Μεσολαβητρια στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή, Σπύρος Ανδρίτσος, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, στέλεχος της εταιρεία διαχείρισης UCI Hellas.