Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Νομικός Σύμβουλος ΕΧΜ-ΕΚΧΔ

Η Παρασκευή Αγαλίδου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με 25ετή εμπειρία στην αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων του χρηματοπιστωτικού και ειδικότερα του τραπεζικού τομέα, τόσο πρωτογενώς ως έμμισθη δικηγόρος αλλά και λόγω της διοικητικής της εμπειρίας ως Ανώτερη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών Πιστωτικού Ιδρύματος. Είναι επίσης πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).