10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Νομικός Σύμβουλος ΕΚΕΕΧΔ

Η Παρασκευή Αγαλίδου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με 25ετή εμπειρία στην αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων του χρηματοπιστωτικού και ειδικότερα του τραπεζικού τομέα, τόσο πρωτογενώς ως έμμισθη δικηγόρος αλλά και λόγω της διοικητικής της εμπειρίας ως Ανώτερη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών Πιστωτικού Ιδρύματος. Είναι επίσης πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).