Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Επιτυχής διαμεσολάβηση στο ΕΛΚΕΧΔ μεταξύ doValue Hellas και δανειολήπτη, Αθήνα 10.12.2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαμεσολάβηση, που πραγματοποιήθηκε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Ελληνικού Κέντρου Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΛΚΕΧΔ), μεταξύ δανειολήπτη, ο οποίος είχε υποβάλλει αίτηση στο Κέντρο, και της εταιρείας διαχείρισης doValue Hellas.

Η διαμεσολάβηση αφορούσε δανειακή διαφορά, η οποία ρυθμίστηκε με συμφωνία των μερών.