10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Σύνδεσμοι

1. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.efpolis.gr

2. Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr

3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr

4. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu

5. Συνήγορος του Πολίτη
http://www.synigoros.gr

6. Συνήγορος του Καταναλωτή
http://www.synigoroskatanaloti.gr

7. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr
8. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
https://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/

9. Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης
http://www.gge.gr/4/organ.asp?189

10. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
http://www.hba.gr

11. ΣΜΕΧΑ
http://www.smexa.gr

12. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)
http://www.ethe.org.gr

13. ΣΕΔΥΚΑ
http://www.sedyka.gr

14. Τειρεσίας Α.Ε.
http://www.tiresias.gr

15. Δίας Α.Ε.
http://www.dias.com.gr

16. FIN-NET
http://ec.europa.eu/fin-net

17. International Network of Financial Services Ombudsman Schemes
http://www.networkfso.org/

18. ECC-NET
http://ec.europa.eu/comm/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm

19. SOLVIT
http://www.europa.eu.int/solvit