10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο στον ΕΧΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία μας και για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων

 

 

 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:

  • Ταχυδρομική διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 10440 (αστική χρέωση), 210 33 76 700
  • fax: 210 32 38 821
  • e-mail: info@hobis.gr