10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου www.hobis.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής για λόγους συντομίας Μ.Τ.Ε.Υ.) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη/χρήση του Δικτυακού μας τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μ.Τ.Ε.Υ.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου να είναι ορθά και πλήρη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Μ.Τ.Ε.Υ. για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση αυτή του Δικτυακού μας τόπου.

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε την έλλειψη «ιών» ή άλλων στοιχείων με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, είτε πρόκειται για το Δικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενό του. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη/χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του.

Ως εκ τούτου ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου.

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο Δικτυακός μας τόπος μέσω «δεσμών» ή hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης/χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού τόπου του Μ.Τ.Ε.Υ. και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση.

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν φέρει ευθύνη σε καμιά περίπτωση για απώλεια πληροφορίας που αποστέλλεται μέσω του Δικτυακού μας τόπου.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Προκειμένου ο Μ.Τ.Ε.Υ. να εξετάσει και να μεσολαβήσει για να διευκολυνθεί η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που υποβάλλουν μέσω του Δικτυακού μας τόπου οι επισκέπτες/χρήστες ή να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν μέσω αυτού, ο Μ.Τ.Ε.Υ. τηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών αυτών.

Ο Δικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Παυλάκη, Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα τηλ. 210-3376700.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210-33.76.700), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997, ότι:

α) τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στο Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών,

β) σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξέταση και η μεσολάβηση προκειμένου να διευκολυνθεί η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που υποβάλλονται από τους ανωτέρω συναλλασσομένους στο Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, και

γ) οι εν λόγω συναλλασσόμενοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.