+30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Προφίλ

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ελπίζουμε να βρείτε εδώ τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, είτε επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, είτε θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για τον φορέα και το έργο μας.

Παρασκευή Αγαλίδου

Χρηματοοικονομική Μεσολαβήτρια

  1. Ποιοι είμαστε

Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ) (πρώην «Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών») είναι εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ οργανώνεται και δραστηριοποιείται στους εξής δύο τομείς:

α) Τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή (ΕΧΜ)

β) Το Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΛΚΕΧΔ)

  1. Ίδρυση

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ ιδρύθηκε την 15η Μαρτίου 1999, Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή, αρχικά ως «Τραπεζικός Μεσολαβητής».  Τον Ιούνιο του 2005  συγχωνεύθηκε με τον Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και μετονομάσθηκε σε «Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον Οκτώβριο του 2018 μετονομάσθηκε σε «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών». Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  1. Μέλη

Στον ΕΧΜ-ΕΕΕΔ συμμετέχουν τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

  1. Αρμοδιότητα

Ο ΕΧΜ, ο πρώτος από τους δύο τομείς δραστηριότητας του ΕΧΜ-ΕΕΕΔ, εξετάζει αμερόληπτα, δωρεάν, διαφορές σχετικά με την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, από τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ), και μεσολαβεί με σκοπό την εξωδικαστική επίλυσή τους.

Ο ΕΧΜ εξετάζει διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές συμβάσεις παροχής τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ODR) της Ε.Ε.

Ο ΕΧΜ εξετάζει διασυνοριακές διαφορές, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίλυσης Χρηματοπιστωτικών Διαφορών (FIN-NET).

Ο ΕΧΜ είναι αρμόδιος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) με βάση:

– τον Νόμο 4764/2020 (ά. 86) (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020) [επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγών κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 15 του Κανονισμού)]

– τον Νόμο 4537/2018 (ά. 100) (ΦΕΚ Α 84/15.5.2018) (υπηρεσίες πληρωμών),

– τον Νόμο 4514/2018 (ά. 73) (ΦΕΚ Α 14/30.1.2018) (αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων),

– τον Νόμο 4512/2018 (ά. 102) (ΦΕΚ Α 5/17.01.2018) και την Υ.Α. 5338/2018 (ά. 4θ, παρ. 2Αδ) (ΦΕΚ Β 40/17.01.2018) (προστασία των καταναλωτών – εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών)

– τον Νόμο 4465/2017 (ά. 2, 14, 16, 19) (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) (συγκρισιμότητα τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά)

– τον Νόμο 4438/2016 (ά. 37) (ΦΕΚ Α’ 220/28.11.2016) (συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία) 

– τον Νόμο 4141/2013 (ά. 30) (ΦΕΚ Α 81/05.04.2013) (μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 – διασυνοριακές πληρωμές και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 – τεχνικές απαιτήσεις και επιχειρηματικοί κανόνες για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ)

– τον Νόμο 4099/2012 (ά.95) (ΦΕΚ Α 250/20.12.2012) (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

– τον Νόμο 4021/2011 (ά. 26) (ΦΕΚ Α 218/03.10.2011) (εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων),

– τον Νόμο 3869/2010 (ά. 2 αρχικό κείμενο) (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)

– την Υ.Α. Ζ1-699 (ά. 23) (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010) (συμβάσεις καταναλωτικής πίστης)

Ο ΕΧΜ λαμβάνει, κατά μέσο όρο, ετησίως 3.000 προφορικά και 1.500 γραπτά παράπονα. Η διαδικασία εξέτασης των διαφορών ολοκληρώνεται, κατά μέσο όρο, σε 60 ημέρες, με συναινετική διευθέτησή τους σε ποσοστό περίπου 75%.

Το ΕΛΚΕΧΔ, ο δεύτερος τομέας δραστηριότητας του ΕΧΜ-ΕΕΕΔ, δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή λοιπών, πέραν του ΕΧΜ, διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδίως στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυση ιδιωτικών διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης (τραπεζικών, πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, εμπορικών κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει, σε πρώτη φάση, υπηρεσίες υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης σε διαφορές χρηματοοικονομικού αντικειμένου (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΛΚΕΧΔ πατήστε εδώ).

  1. Συμμετοχές

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίλυσης Χρηματοπιστωτικών Διαφορών FIN-NET  και έχει κατά καιρούς συμμετάσχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Μεσολαβητών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών INFO Network.