10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – Αρχείο PDF: 295 Kb

Η οργανωτική δομή του ΜΤΕΥ, η κατάρτιση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και η άρτια μηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών του, καθιστούν τον φορέα ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο έργο του.

Διατελέσαντες Μεσολαβητές Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών

Φώτης Παναγιωτόπουλος: 1999 – 2005

Αντώνιος Φώσκολος: 2005 – 2012

Δημήτριος Παυλάκης: 2012 – 2016