10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Οδηγίες

ΒΗΜΑ 1ο
Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως στο κατάστημα συνεργασίας ή στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας, η οποία υποχρεούται να σας απαντήσει εγγράφως εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

ΒΗΜΑ 2ο
Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της τράπεζας ή παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στον ΕΧΜ συμπληρώνοντας το Έντυπο Παραπόνων και συνυποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα.