10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Οδηγίες

ΒΗΜΑ 1ο
Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως στο κατάστημα συνεργασίας ή στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας, η οποία υποχρεούται να σας απαντήσει εγγράφως εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

ΒΗΜΑ 2ο
Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της τράπεζας ή παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου να υποβάλετε παράπονο στον ΕΧΜ και για την εξέταση του αιτήματός σας και τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων, να το εκτυπώσετε, υπογράψετε και να επισυνάψετε σε φωτοτυπία το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς σας ή διαβατήριο (σε ισχύ), καθώς και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. απάντηση της τράπεζας, συμβάσεις, παραστατικά συναλλαγών, κίνησης λογαριασμών, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.λπ.).