10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΧΜ

Όπως έχετε ενημερωθεί, λόγω  των  μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για το επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο απαιτηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στα γραφεία μας.

Για την υποβολή νέων παραπόνων έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hobis.gr αποστέλλοντάς μας το έντυπο παραπόνων και τα συνοδευτικά του έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Για παράπονο που έχετε ήδη υποβάλλει, θα ενημερωθείτε για τη πορεία εξέτασής του αμέσως μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.