10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΧΜ

Όπως έχετε ενημερωθεί, λόγω  των  μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για το επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο απαιτηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στα γραφεία μας.

Για την υποβολή νέων παραπόνων έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hobis.gr αποστέλλοντάς μας το έντυπο παραπόνων και τα συνοδευτικά του έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Για παράπονο που έχετε ήδη υποβάλλει, θα ενημερωθείτε για τη πορεία εξέτασής του αμέσως μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.