10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Χρήσιμα Έντυπα και Συνδέσεις

Στην ενότητα αυτή, η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς, μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα για το ΕΚΕΕΧΔ, καθώς και συνδέσεις προς σελίδες τρίτων φορέων σχετικών με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

 Έντυπα

Χρήσιμες Συνδέσεις