10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Κατάλογος Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών

Το ΕΚΕΕΧΔ, προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική προώθηση της διαμεσολάβησης στις ιδιωτικές διαφορές χρηματοοικονομικής φύσης, δημιούργησε τον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ), στον οποίο θα μπορούν να εγγράφονται διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία  σε  εμπορικά και χρηματοοικονομικά θέματα (π.χ. τραπεζικά, επενδυτικά-κεφαλαιαγοράς, ιδιωτικής ασφάλισης).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΕΕΧΔ, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, προσέφερε δωρεάν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σε χρηματοοικονομικά θέματα προς  διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι το παρακολούθησαν επιτυχώς και περιλαμβάνεται πλέον στον ΚΕΧΔ (τονίζεται ότι η εγγραφή των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών στον ΚΕΧΔ έχει αποκλειστικά και μόνο την έννοια ότι διεξήλθαν επιτυχώς των απαιτήσεων του προγράμματος επιμόρφωσης).

Τα μέρη που υποβάλλουν Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στο ΕΚΕΕΧΔ έχουν πρόσβαση στον ΚΕΧΔ, προκειμένου να επιλέξουν διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.