10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Εντεταλμένη Προσωρινή Μεσολαβήτρια

Αικατερίνη Τσελίκη

Η Αικατερίνη Τσελίκη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (LL.M.) από το University of London (Law Department King’s College London, Queen Mary College) με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ).

Είναι κάτοχος τίτλων εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση από το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας, ADR Center – Member of JAMS International, Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης – GMΙ και στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση από το ΚΕ.ΔΙ.Π. – Mediation Lab.

Παρείχε νομικές υπηρεσίες σε αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.  Υπήρξε βασική συντελεστής στην ίδρυση του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή και Νομική Σύμβουλος στον θεσμό από το 1999.

Έχει συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, στο International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network), στο Financial Dispute Resolution Network (FIN-NET) και σε επιτροπές στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Έχει διδάξει σε σεμινάρια και πραγματοποιήσει εισηγήσεις σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών.  Έχει δημοσιεύσει μελέτες και έχει συμμετάσχει στη δημοσίευση συλλογικών νομικών εκδόσεων σε θέματα εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.