Ενδεικτικές Περιπτώσεις - Τραπεζικές υπηρεσίες

 

1. Ετεροχρονισμένη χρέωση αναλήψεων


 

2. Συμψηφισμός οφειλών με υπόλοιπο λογαριασμού καταθέσεων


 

3. Δέσμευση κατάθεσης


 

4. Παραπλανητική διαφήμιση


 

5. Αμφισβήτηση ταμειακής συναλλαγής


 

6. Συμψηφισμός οφειλών με προϊόν λογαριασμού συντάξεως


 

7. Μεταβολή επιτοκίου


 

8. Καθυστέρηση παροχής διευκρινίσεων


 

9. Μη εκταμίευση υπολοίπου στεγαστικού δανείου


 

10. Διαφωνία ως προς τον τρόπο αποπληρωμής δανείου


 

11. Σφάλμα κατά την αποπληρωμή δανείου


 

12. Χρέωση εξόδων καθυστέρησης


 

13. Ελλιπής ενημέρωση


 

14. Άρνηση εξάλειψης προσημείωσης


 

15. Επιβάρυνση με κόστος επανατοποθέτησης λόγω προστασίας επιτοκίου


 

16. Κλοπή κάρτας με «απόσπαση της προσοχής» του κατόχου


 

19. Παράνομες αναλήψεις μέσω ΑΤΜ


 

17. Παράνομες χρεώσεις σε πιστωτική κάρτα


 

18. Απάτη «Lebanese loop»


 

20. Παραγγελία εμπορευμάτων από απόσταση


 

21. Λάθος χειρισμός κατά την κατάθεση μέσω ΑΤΜ


 

22. Χρέωση χωρίς υπογραφή παραστατικού


 

23. Εσφαλμένη χρέωση λόγω δυσλειτουργίας του μηχανογραφικού της τράπεζας


 

24. Κλοπή κάρτας


 

25. Phishing mail  1 - 2   επόμενη >>